ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΝΙΩΤΗ

-Γυμναστήριο στη Χανιώτη Χαλκιδικής σε λειτουργία με σάουνα, αποδυτήρια, όργανα, αίθουσα αερόμπικ, συνολικού εμβαδού 240 τ.μ. + 100 τ.μ. υπόγειο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.