Ενεργειακά Πιστοποιητικά

energy-certificatesΠιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό ή αλλιώς πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου.

Έναςπιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής επισκέπτεται το χώρο του ακινήτου κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 24 ωρών.

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό και ποια είναι η αξία του:

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο “ενεργοβόρο” ή αλλιώς “σπάταλο” είναι ένα ακίνητο υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός κλπ) και με βάση αυτό στη συνέχεια είναι δυνατό να προταθούν μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Αποτελεί δηλαδή τη βάση για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς χρημάτων.