Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο μας  αναλαμβάνει τη μελέτη Ιδιωτικών έργων, την έκδοση αδειών δόμησης και την δημιουργία φακέλου, για την υποβολή αυτών, στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Ποιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Πολυκατοικίες
  • Μονοκατοικίες Μόνιμες και Εξοχικές
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Εμπορικά κέντρα
  • Κτίρια Γραφείων και Καταστημάτων
  • Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Κτίρια
  • Κλινικές και Κέντρα Αποθεραπείας
  • Χώρους Αναψυχής

Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στις περισσότερες των περιπτώσεων ως «Έκδοση Οικοδομικών Αδειών». Σκοπός της δεν είναι απλά η διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη  λήψη «Έγκρισης» και «Άδειας Δόμησης», αλλά η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Έργου, έχοντας ως κύριες Παραμέτρους τις επιθυμίες και λειτουργικές ανάγκες σας, όπως και την εξοικονόμηση ενέργειας των Κτιρίων «Βιοκλιματική Προσέγγιση».