ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

logo-profile

 

Η “ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ”  ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ιδρύθηκε το 1969 από τον Νικόλαο και την Αθανασία Χαριστού.

H εταιρεία του ομίλου δρα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς: τεχνικά έργα, εμπόριο, εισαγωγές, έχοντας σαν κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την ανέγερση κτιρίων τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορική – επαγγελματική χρήση.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας όλα τα στάδια της κατασκευής, από την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Τα τελευταία χρόνια η «ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» έχει επικεντρωθεί στη μελέτη και κατασκευή συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών στη Χαλκιδική, όπου και εδραιώθηκε.