Υπηρεσίες

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με δραστηριότητα σε όλους τους τομείς κατασκευής, με έργα Πολιτικού Μηχανικού οι εταιρείες του ομίλου   αναλαμβάνουν  να φέρουν  σε πέρας όλα τα στάδια της κατασκευής, από την εξεύρεση ακινήτων και την έκδοση των αδειοδοτήσεων έως τη διαχείριση πώληση ενοικίαση των ανεγερθέντων κτιρίων.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου αναλαμβάνοντας την μελέτη και την οργάνωση του κάθε έργου, στηρίζοντας και συμβουλεύοντας τις επιχειρήσεις για τις επικείμενες επενδύσεις,

+ Την αγορά , σχεδίαση – ανακαίνιση – ανακατασκευή και μεταπώληση των ακινήτων με σκοπό την πώληση ενοικίαση, για λογαριασμό τρίτων, και πλήρη εκμετάλλευσή τους.
•    Ανάλυση έργου για λογαριασμό τρίτων και προώθηση των  πωλήσεων.
•    Υπηρεσίες συμβούλευσης σχετικά με την ένταξη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «εξ οικονομώ κατ’ οίκoν».

Οικοδομικές άδειες-περιβαλλοντικές μελέτες.

Νομιμοποιήσεις ακινήτων με το Ν.4178/13, Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών-Ταυτότητα κτιρίου,

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων – επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας
•   Εκτιμήσεις ακινήτων- Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων – χορήγηση δανείων.